NƯỚC ANH

Nhiều chuồng trại trên khắp thế giới đã được bao phủ bởi giải pháp tấm lợp sinh thái của chúng tôi, vì chúng hoàn toàn phù hợp với môi trường tại nơi này.

Ví dụ, Vương quốc Anh được biết đến là khu vực có mưa nhiều và tiếng mưa có thể gây ra rất nhiều căng thẳng cho ngựa. Mái của chúng tôi êm hơn gấp 4 lần so với kim loại, nên giúp đảm bảo sức khỏe của loài ngựa.

Hãy xem cái chuồng mới tinh này thuộc về cô Fran Wilkinson và gia đình cô ấy ở East Lothian. Rất cảm ơn họ vì đã lựa chọn giải pháp mái che của chúng tôi!