Mái lợp ONDULINE được bảo hành chống thấm 15 năm trong điều kiện sử dụng bình thường, khi được lắp đặt và bảo trì theo đúng hướng dẫn. Bảo hành này không có ủy quyền và không bao gồm chất lượng thẩm mỹ của vật liệu.

 

Bảo hành phụ thuộc vào loại sản phẩm và điều kiện khí hậu nơi sản phẩm được lắp đặt. 

(Trên toàn thế giới) Mái lợp ONDULINE được bảo hành chống thấm 15 năm trong điều kiện sử dụng bình thường, khi được lắp đặt và bảo trì theo hướng dẫn.