Onduline cam kết sự bền vững
Onduline carbon footprint
Dấu chân Carbon của Onduline

Pur Projet, tháng 3 năm 2011

4066 g CO2/m2

Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm ít phát thải khí carbon nhất, so với các giải pháp lợp khác.

certification icc es Onduline
Hàm lượng được tái chế

ICC-EStháng 6 năm 2011, phát hành lại vào tháng 6 năm 2018

Được cấp bởi Hội đồng mã quốc tế, chứng nhận rằng hơn 50% vật liệu thô của chúng tôi được chiết xuất bằng cách tái chế.

Tuyên bố sản phẩm tấm lợp sinh thái Onduline thân thiện với môi trường
Tuyên bố sản phẩm thân thiện với môi trường (EPD)

IBU (Institut Bau und Umwelt) / PE International, tháng 2 năm 2013, phát hành lại vào tháng 9 năm 2016

EDP cung cấp dữ liệu được định lượng và cần thiết để theo dõi tác động đánh giá vòng đời (LCA).

 

Hàm lượng được tái chế và EPD cung cấp các yếu tố cho chứng nhận LEED, hay tiêu chuẩn xanh cho các hoạt động xây dựng xanh, sạch, bảo vệ môi trường.