Điều khoản sử dụng chung

Các điều khoản sử dụng chung này (sau đây gọi là GTU) chi phối cả quyền truy cập và sử dụng trang web của công ty có tại www.onduline.com và tất cả các trang web được liên kết với tên miền www.onduline.com (sau đây là Trang web).

GTU được thực hiện giữa công ty ONDULINE SAS, với số vốn cổ phần là € 11,323,485,05 được đăng ký tại Sổ đăng ký thương mại và công ty của Nanterre theo số 552 088 361, với địa chỉ đăng ký tại 24 Quai Gallieni -F-92150 SOUNDNES (sau đây là Công ty) và bất kỳ người dùng nào của Trang web (sau đây gọi là Người dùng).

Bằng cách sử dụng Trang web, Người dùng được coi là đã đọc và đồng ý với các GTU này, điều này tạo thành một thỏa thuận giữa Người dùng của Trang web và Công ty.

Công ty có quyền sửa đổi GTU cho tốt hơn theo thời gian. Do đó, Công ty khuyến nghị mỗi Người dùng nên thường xuyên tham khảo GTU hiện hành. GTU khi được sửa đổi sẽ được coi là được chấp nhận bởi mỗi Người dùng cho mỗi lần sử dụng Trang web.

 

1. Tính khả dụng của trang web và giới hạn trách nhiệm pháp lý

1.1. Trang web cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của Công ty, khả năng liên hệ với Công ty, cũng như thông tin về danh mục sản phẩm được Công ty tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp.

1.2. Công ty cố gắng đảm bảo rằng Trang web luôn hoạt động 24/7 mà không bị gián đoạn và sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng tất cả các truyền được thực hiện mà không có lỗi. Truy cập vào Trang web đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc hạn chế để tiến hành các hoạt động sửa chữa, bảo trì hoặc để giới thiệu các dịch vụ cũng như tính năng mới. Công ty sẽ cố gắng hạn chế tần suất và thời gian gián đoạn hoặc hạn chế đó.

1.3. Công ty không bảo đảm rõ ràng hoặc ngầm hiểu về việc truy cập Trang web và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, bất kể nguyên nhân, nguồn gốc, bản chất và hậu quả, xuất phát từ việc tham khảo ý kiến ​​hoặc từ việc sử dụng Trang web. Cụ thể, Công ty từ chối trách nhiệm trong trường hợp gián đoạn hoặc không truy cập được Trang web, phát sinh lỗi hoặc bất kỳ thiệt hại nào do hành vi gian lận của bên thứ ba (chẳng hạn như xâm nhập) được thực hiện thông qua Trang web.

1.4. Ngoài ra, việc sử dụng Internet, bao gồm cả Trang web, ngụ ý khả năng lây nhiễm phần mềm độc hại của thiết bị, bao gồm vi-rút, Trojan, phần mềm gián điệp, tường lửa, v.v.

1.5. Công ty thực hiện mọi nỗ lực có thể để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên Trang web là chính xác và cập nhật và bảo lưu quyền sửa nội dung bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Công ty không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin này là chính xác, đầy đủ và cập nhật khi truy cập Trang web.

1.6. Công ty cung cấp các siêu liên kết có sẵn cho người dùng Trang web, cho phép họ truy cập các trang web của bên thứ ba. Công ty không có quyền kiểm soát và không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba, bao gồm các hoạt động kinh doanh của họ hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được liên kết với các trang web này có thể được bao gồm trong một liên kết trên Trang web này.

1.7. Người dùng đảm bảo với Công ty rằng bạn sẽ sử dụng Trang web một cách hợp pháp và hợp lý, theo GTU. Về mặt này, Người dùng đáng chú ý cam kết không can thiệp, làm phiền hoặc gián đoạn, dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm cả hoạt động bình thường của Trang web.

1.8. Trong trường hợp áp dụng, Người dùng cam kết không gửi hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ nội dung nào được coi là bất hợp pháp, phỉ báng, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc khiêu dâm. Công ty có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp hoặc hành động pháp lý nào mà công ty thấy cần thiết để chấm dứt hành vi đó.

1.9. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc đặt phòng nào liên quan đến Trang web, bạn có thể gửi chúng tại địa chỉ info@onduline.com.

 

2. Sở hữu trí tuệ

2.1. Tên miền "onduline.com" trực tiếp được đăng ký hợp lệ và "ONDULINE" đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu

2.2. Tất cả bản quyền, cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, tên, hình ảnh, logo và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan đến Trang web, nội dung của nó, các nội dung được hiển thị trên Trang web dưới dạng văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng và hình ảnh, ứng dụng phần mềm và trực tuyến các công cụ và tất cả mã HTML và các mã khác được sử dụng trên Trang web (sau đây là "Quyền sở hữu trí tuệ") thuộc sở hữu của Công ty và được bảo vệ bởi các luật liên quan đến bản quyền, bảo vệ cơ sở dữ liệu và bất kỳ luật hiện hành nào khác có hiệu lực tại Pháp và bởi bất kỳ thỏa thuận châu Âu hoặc quốc tế về sở hữu trí tuệ.

2.3. Nghiêm cấm sửa đổi, sao chép, phân phối, phổ biến, sử dụng tất cả hoặc một phần của Trang web hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan hoặc sử dụng bất kỳ logo hoặc nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web. Không có tài liệu nào trên Trang web có thể được hiểu là cấp giấy phép ngụ ý hoặc cấp phép rõ ràng cho bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trên tất cả hoặc một phần của Trang web. Người dùng thừa nhận rằng việc sử dụng Trang web sẽ chỉ chịu sự điều chỉnh của GTU hiện tại.

2.4. Người dùng không được sử dụng dữ liệu hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác, kể cả nhãn hiệu "ONDULINE", toàn bộ hoặc một phần. Người dùng có thể phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào, bất kể lý do cho việc sử dụng đó là gì.

 

3. Dữ liệu cá nhân

3.1. Để tham khảo và truy cập Trang web, Người dùng không phải truyền đạt bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, Công ty có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng (sau đây là "Dữ liệu cá nhân"), đặc biệt thông qua phần "LIÊN HỆ", tham gia để phát hiện các cuộc thi và thiết lập tài khoản. Thông qua việc đăng nhập của Người dùng vào nền tảng, dữ liệu đăng nhập, dữ liệu sử dụng và dữ liệu vị trí được thu thập để phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các mục đích nền tảng. Khi cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, Người dùng cam kết chỉ cung cấp thông tin chính xác, không gây hại cho lợi ích và quyền lợi của bên thứ ba. Các nền tảng với một e-shop thu thập dữ liệu tài chính để thực hiện thanh toán các sản phẩm và dịch vụ do nền tảng cung cấp.

3.2. Công ty, các công ty con và đại diện địa phương, là những người kiểm soát dữ liệu chung và người nhận Dữ liệu Cá nhân của Người dùng. Công ty cam kết bảo vệ sự riêng tư của Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, Công ty không kiểm soát được các rủi ro liên quan đến chức năng của Internet và thu hút sự chú ý của bạn về sự tồn tại của các rủi ro tiềm ẩn về tính bảo mật của dữ liệu truyền qua mạng này.

3.3. Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Pháp ngày 6 tháng 1 năm 1978 và Quy định bảo vệ dữ liệu chung ngày 27 tháng 4 năm 2016, quy trình đã được tuyên bố với NCIL và Người dùng có quyền truy cập dưới dạng dễ hiểu, khắc phục và xóa cá nhân của mình dữ liệu và phản đối, vì lý do chính đáng, để xử lý dữ liệu của nó. Người dùng cũng có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình ở dạng có thể đọc được bằng máy. Người dùng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi email đến địa chỉ email sau: info@onduline.com khi có bằng chứng về danh tính người dùng. Onduline cam kết xử lý đơn và trả lời trong vòng 30 ngày nhưng có thể kéo dài đến 60 ngày với số lượng đơn và mức độ phức tạp của ứng dụng. Onduline có quyền từ chối các ứng dụng có quyền truy cập nếu những điều đó rõ ràng không hợp lý. Người dùng được thông báo, theo quyền được thông báo của mình, khi dữ liệu cá nhân của anh ta được Onduline thu thập và khi những dữ liệu đó chưa được Onduline thu thập. Người dùng cũng được thông báo trong trường hợp vi phạm dữ liệu cá nhân của mình.

3.4. Bản tin: Người dùng có thể hủy đăng ký một cách tự do và tự do rời khỏi Bản tin và Lời chào của Onduline. Người dùng có thể chọn hủy đăng ký từ liên kết ở cuối Bản tin, từ khu vực thành viên của mình hoặc theo yêu cầu tại địa chỉ email: info@onduline.com

3.5. Vị thành niên: Onduline không nhắm mục tiêu vị thành niên, trang web vẫn có thể truy cập được vì nó không trình bày nội dung người lớn. Các mẫu và bảng câu hỏi của Onduline không nhằm mục đích thu thập dữ liệu về trẻ vị thành niên. Nếu dữ liệu của trẻ vị thành niên được thu thập, đại diện hợp pháp của trẻ vị thành niên có thể liên hệ với Onduline theo địa chỉ email: info@onduline.com để khắc phục, sửa đổi và xóa dữ liệu cá nhân (theo điều 3.3).

3.6. Hợp đồng phụ: Onduline sử dụng các bên thứ ba để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ của mình (ví dụ: bảo trì, kiểm toán, thanh toán, phát hiện giả mạo, tiếp thị và phát triển). Do đó, các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào thông tin Người dùng trong phạm vi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho Người dùng và được gửi đến cùng nghĩa vụ của Onduline. Bên thứ ba tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

3.7. Onduline có thể xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh châu Âu trong các trường hợp cụ thể với sự tôn trọng đối với các quy trình pháp lý của châu Âu. Người dùng có thể theo yêu cầu riêng của mình để dữ liệu cá nhân của mình được xử lý bên ngoài Liên minh Châu Âu cho các dịch vụ cụ thể.

3.8. Liên quan đến hoạt động của Trang web, Công ty cũng có thể lưu trữ cookie kỹ thuật trong thiết bị Người dùng trong khi sử dụng Trang web. Cookie không cho phép nhận dạng Người dùng nhưng cho phép ghi lại thông tin về cách thiết bị Người dùng điều hướng qua Trang web (ngôn ngữ chính thức và quốc gia Người dùng, các trang đã truy cập, thời gian và ngày, v.v.). Thông tin được cung cấp có thể được sử dụng trong lần truy cập tiếp theo của Người dùng vào Trang web để Trang web hoạt động đúng hoặc mục đích phân tích.

3.9. Người dùng được thông báo rằng bạn cũng có thể ngăn cookie được lưu trên thiết bị của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình. Thông tin chi tiết về khả năng và cách xử lý cookie có sẵn trong trình duyệt web. Người dùng cũng có thể tham khảo trang web của CNIL (Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp): http://www.cnil.fr/

 

Luật áp dụng - Phân bổ thẩm quyền

4.1. Luật pháp của Pháp là luật duy nhất áp dụng cho mối quan hệ giữa Công ty và Người dùng.

4.2. Được nhất trí rõ ràng rằng tất cả các tranh chấp thuộc bất kỳ tính chất nào sẽ phải được đưa ra tòa án ở nước Pháp xử lý.

 

Đề cập pháp lý

Biên tập trang web

 

Công ty TNHH OFIC VIỆT NAM
Tel : +84 28 38 421 703 – 38 421 704
15/8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Máy chủ trang web:

Claranet

18-20, rue du Faubourg du Temple 

75011 Paris  

Điện thoại: +33 (0) 1 70 13 70 00

 

Tín dụng

Thiết kế, thiết kế đồ họa, phát triển bởi Vanksen

 

Hình ảnh