THÔNG BÁO PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

PHẦN I - THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Trang web này vn.onduline.com là tài sản của Công ty TNHH OFIC Việt Nam có trụ sở đăng ký tại: 15/8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, được đăng ký tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo số 0309463370.

Giám đốc xuất bản của trang web là Bà Nguyễn Diễm Thùy Khanh với tư cách là Đại diện công ty.

Trang web được xuất bản và lưu tại Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr 

Nhiệm vụ của trang web là cung cấp thông tin chung về công ty và các sản phẩm mà công ty phân phối.

Thông tin liên hệ hữu ích 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OFIC VIỆT NAM

15/8 Hoàng Minh giám, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: +84 28 38 421 703 – 38 421 704

E-mail: [email protected]

Sở hữu trí tuệ

Trang web nói chung, cũng như từng yếu tố tạo nên nó độc lập, trong các chương trình cụ thể và các phát triển cụ thể và nội dung bao gồm dữ liệu, văn bản, hình ảnh tĩnh hoặc động, logo, âm thanh, đồ họa, tệp, là tài sản độc quyền của tập đoàn Onduline hoặc của các bên thứ ba đã cấp giấy phép cho trang. Mọi đại diện toàn bộ hoặc một phần của trang web hoặc một trong các thành phần của trang web mà không có sự cho phép rõ ràng của Tập đoàn Onduline đều bị cấm và sẽ cấu thành hành vi vi phạm bị xử phạt bởi các điều L.335-2 và theo Bộ luật Sở hữu trí tuệ.

Các cơ sở dữ liệu trên trang web được bảo vệ bởi các điều L.341-1 và tiếp theo. của Bộ luật Sở hữu trí tuệ của Pháp và bất kỳ việc trích xuất hoặc sử dụng lại nội dung chất lượng hoặc định lượng đáng kể từ cơ sở dữ liệu đều bị trừng phạt.

Các thương hiệu và biểu tượng xuất hiện trên trang web là những thương hiệu được đăng ký bởi tập đoàn Onduline hoặc bởi các bên thứ ba. Mọi sự sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, các dấu hiệu phân biệt này mà không có sự cho phép rõ ràng và vi phạm các điều cấm được nêu trong các điều L.713-2 và tiếp theo. của Bộ luật Sở hữu trí tuệ của Pháp sẽ gắn với trách nhiệm của tác giả.

Các dấu hiệu phân biệt khác, đặc biệt là tên công ty, tên thương mại, dấu hiệu, tên miền được sao chép trên trang web là tài sản của tập đoàn Onduline hoặc các bên thứ ba và bất kỳ sự sao chép nào mà không có sự cho phép rõ ràng đều có khả năng cấu thành hành vi chiếm đoạt gắn với trách nhiệm của tác giả trên cơ sở của điều 1382 Bộ luật dân sự.

Cảnh báo về thông tin

Tập đoàn Onduline không thể đảm bảo tính đầy đủ, tính chất thời sự và tính cập nhật của thông tin được công bố trên trang web của mình. Khách truy cập thừa nhận rằng khách sử dụng thông tin này dưới trách nhiệm của riêng mình. Tập đoàn Onduline không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do lỗi hoặc thông tin được tra cứu trên trang web hoặc một trong các trang web được liên kết của nó và nói chung, đối với bất kỳ sự cố nào có thể phát sinh từ những khó khăn liên quan đến hoạt động của trang web. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang bên ngoài mà tập đoàn Onduline không chịu trách nhiệm về nội dung. Người dùng của một trang bên ngoài không được thiết lập các liên kết sâu đến trang này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tập đoàn Onduline.

Chính sách biên tập

Thông tin được cung cấp và lưu trữ trên trang web này đã được nghiên cứu và viết bởi các chuyên gia có trình độ của tập đoàn Onduline. Thông tin được trình bày rõ ràng nhất có thể. Khuôn khổ tổ chức và đạo nghĩa luận mà trong đó các biên tập viên hoạt động được xác định bởi tập đoàn Onduline. Nếu quý vị muốn biết thêm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong "thông báo pháp lý" này.

Chính sách quảng cáo

Biểu ngữ quảng cáo hoặc trao đổi liên kết với các đối tác công nghiệp hoặc thương mại đặc quyền có thể là nguồn lợi ích bằng hiện vật hoặc đóng góp tài chính cho việc sản xuất tài liệu hoặc tổ chức các sự kiện nhưng không phải là nguồn tài trợ cho trang web này và không ảnh hưởng đến việc biên tập chính sách của trang web.

PHẦN II - CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là xác định các nguyên tắc và hướng dẫn do TẬP ĐOÀN ONDULINE thực hiện liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trên các trang web do tập đoàn quản lý.

Khái niệm "dữ liệu cá nhân" hoặc "dữ liệu riêng tư" tương ứng với định nghĩa được đưa ra bởi Điều 4 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (RGPD 2016/679), tức là bất kỳ thông tin nào có thể cho phép một thể nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp : họ, tên, địa chỉ IP, địa chỉ email, v.v.

Tập đoàn Onduline khẳng định cam kết tôn trọng các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu, đồng thời cam kết duy trì tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của dữ liệu.

Tập đoàn Onduline chính thức cam kết không bán, cho thuê, trao đổi hoặc cho đi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

1. Phạm vi và loại trừ

Tập đoàn Onduline chính thức cam kết không bán, cho thuê, trao đổi hoặc cho đi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

https://www.onduline.com.vn

Chính sách này không áp dụng cho quá trình xử lý được thực hiện trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba mà tập đoàn Onduline không phải là người kiểm soát.

Chính sách này cũng bao gồm quá trình xử lý được thực hiện trong bối cảnh:

- Tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Onduline

- Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của tập đoàn Onduline

Cơ sở pháp lý để xử lý là:

- việc thực hiện hợp đồng xử lý các khoản quyên góp trực tuyến

- đồng ý cho các phương pháp xử lý khác

2. Dữ liệu được thu thập

Dữ liệu được thu thập khác nhau tùy theo mục đích của quá trình xử lý liên quan.

• Tìm biểu mẫu trang web quốc gia của quý vị: Chúng tôi thu thập chi tiết đăng nhập của quý vị, mã bưu chính và thành phố

• Biểu mẫu yêu cầu thông tin email: Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ của quý vị (email), mã bưu điện, thành phố.

• Dữ liệu kết nối (địa chỉ IP, ngày / giờ, loại trình duyệt, URL đã truy cập) đến các trang web khác nhau được thu thập

• V.v.

3. Sử dụng dữ liệu thu thập được

Mỗi lần thu thập dữ liệu được thực hiện cụ thể cho các mục đích rõ ràng và được chỉ ra rõ ràng trên trang của trang web nơi dữ liệu được thu thập. Quý vị cũng sẽ được thông báo liệu dữ liệu được yêu cầu là cần thiết hay tùy chọn để thực hiện mục đích, cũng như hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cần thiết.

Tập đoàn Onduline có quyền tạo ra các phương tiện thu thập bổ sung và/hoặc bổ sung. Về mặt này, tập đoàn Onduline sẽ nêu rõ, theo các quy định, các mục đích cụ thể của việc xử lý có liên quan trên trang thu thập dữ liệu.

Tập đoàn Onduline không thực hiện bất kỳ quá trình xử lý nào dẫn đến việc đưa ra quyết định hoàn toàn tự động trên cơ sở dữ liệu cá nhân của quý vị.

Dữ liệu thu thập được sử dụng cho các mục đích khác nhau:

• Tìm trang web ở quốc gia của quý vị" dữ liệu được thu thập qua biểu mẫu này được sử dụng để xử lý yêu cầu của quý vị và để thống kê. Thông tin vị trí (mã bưu điện và thị trấn) được sử dụng để chuyển hướng quý vị đến công ty con của tập đoàn có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của quý vị nhất.

• Biểu mẫu yêu cầu thông tin qua email: dữ liệu được thu thập qua biểu mẫu liên hệ được sử dụng để xử lý yêu cầu của quý vị và để thống kê. Thông tin vị trí (mã bưu điện và thị trấn) được sử dụng để chuyển hướng yêu cầu của quý vị đến vị trí gần nhất có thể.

• Dữ liệu kết nối: Dữ liệu kết nối được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật và khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu cá nhân. Dữ liệu này cũng được sử dụng cho các mục đích thống kê liên quan đến việc tư vấn và truy cập các trang web của chúng tôi. Để biết chính sách này).

• V.v.

4. Người nhận dữ liệu cá nhân

Người nhận dữ liệu thuộc một số loại:

• Các nhóm của tập đoàn Onduline;

• Người xử lý và đối tác để thực hiện quá trình xử lý có liên quan;

• Khi thích hợp, các cơ quan tư pháp và hành chính, phù hợp với luật và quy định hiện hành.

Các danh mục người nhận này được bổ sung, khi thích hợp, theo các danh mục cụ thể cho từng hoạt động xử lý và được đề cập rõ ràng trong các thông báo trên trang thu thập dữ liệu.

Việc truyền dữ liệu cá nhân cho người nhận (bất kể tính chất pháp lý của họ, cho dù họ là nhà thầu phụ, người kiểm soát dữ liệu hay người nhận đơn giản) được thực hiện một cách an toàn và áp dụng thỏa thuận giữa tập đoàn Onduline và mỗi người nhận. Tập đoàn Onduline cam kết đảm bảo rằng mỗi người nhận đều nhận thức được các nguyên tắc hướng dẫn về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân theo các nguyên tắc đó khi áp dụng luật và/hoặc một hợp đồng cụ thể.

Danh sách các bộ xử lý và đối tác mà dữ liệu cá nhân có thể được truyền đến:

• Google (dành cho Google Analytics, Google Maps, Recaptcha)

• Các dịch vụ tài chính và các công ty thanh toán trực tuyến, để xử lý các khoản thanh toán trực tuyến trên các cửa hàng điện tử của chúng tôi:

• Các công ty thầu phụ để quản lý việc giao hàng...

5. Dữ liệu của quý vị sẽ được lưu giữ trong bao lâu

Các khoảng thời gian lưu giữ mà tập đoàn Onduline áp dụng tuân theo các quy định hiện hành của Pháp vào ngày của văn bản này, có quy định rằng một số dữ liệu của quý vị có thể được lưu giữ và sử dụng trong thời gian quy định theo quy định của pháp luật trong trường hợp có hành động pháp lý.

Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân khác nhau tùy theo mục đích xử lý, ví dụ:

• Hình thức liên hệ: dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu giữ trong 2 năm sau lần liên hệ cuối cùng.

• Dữ liệu kết nối: dữ liệu cá nhân liên quan đến kết nối được lưu giữ trong 6 tháng.

• Mua hàng trực tuyến: theo điều ... [được điều chỉnh theo quy định của địa phương], dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu giữ trong XX năm ... [được điều chỉnh theo quy định của địa phương] sau khi mua.

• V.V...

6. Trường hợp xử lý được thực hiện nhằm mục đích quản lý nhà cung cấp dịch vụ và đối tác, khách hàng

Đối tác và nhà cung cấp

Tập đoàn Onduline cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân về quý vị khi công ty của quý vị đang thảo luận hoặc đã hoàn tất hợp đồng với tập đoàn Onduline với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác.

Trong bối cảnh này, tập đoàn Onduline sẽ thu thập thông tin liên quan đến:

- (các) địa chỉ liên hệ được chỉ định tại tập đoàn Onduline, chẳng hạn như địa chỉ liên hệ được nêu trên biểu mẫu, người tham chiếu chính cho hợp đồng, người liên hệ để lập hóa đơn và bất kỳ người liên hệ nào khác: họ, tên, địa chỉ email chuyên nghiệp, điện thoại chuyên nghiệp số lượng, chức năng và tất cả thông tin có trong các trao đổi (bản chất của yêu cầu, v.v.);

- (những) người ký hợp đồng: họ, tên, chức năng, chữ ký.

Dữ liệu này dành cho các nhân viên phụ trách theo dõi mối quan hệ thương mại và/hoặc quan hệ đối tác, kế toán/lập hóa đơn và nhân viên của các bộ phận liên quan đến yêu cầu/hợp đồng, nếu cần.

Nó được thu thập và lưu trữ:

- cho yêu cầu báo giá không dẫn đến việc ký kết hợp đồng: thời gian cần thiết để nghiên cứu và theo dõi yêu cầu + một (1) năm sau khi yêu cầu được đóng (hoặc lần liên hệ cuối cùng, nếu có);

- cho các hợp đồng và để thực hiện hợp đồng: thời hạn của quan hệ hợp đồng;

- cho mục đích thực hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đảm bảo bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi trong trường hợp kiện tụng, trong thời hạn năm (5) năm sau khi kết thúc quan hệ hợp đồng.

Khách hàng

Trong quá trình hoạt động của mình, tập đoàn Onduline có thể xử lý một lượng hạn chế dữ liệu cá nhân về khách hàng của chúng tôi.

Để làm việc này, danh tính, chức năng, email, địa chỉ và số điện thoại của người có liên quan có thể được ghi lại.

Dữ liệu này sẽ chỉ được sử dụng cho các liên hệ hợp pháp bởi tập đoàn Onduline và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

Theo các quy định hiện hành, dữ liệu này có thể được lưu giữ trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng giữa tập đoàn Onduline và khách hàng, hoặc ba năm sau lần liên hệ cuối cùng với người có liên quan trong trường hợp khách hàng tiềm năng.

7. Trường hợp xử lý được thực hiện cho mục đích tuyển dụng

Tập đoàn Onduline có thể xử lý dữ liệu cá nhân về quý vị khi quý vị gửi hồ sơ ứng tuyển tự phát được yêu cầu hoặc đăng ký quảng cáo do tập đoàn Onduline đăng.

Trong bối cảnh này, dữ liệu cá nhân về quý vị được thu thập:

- trực tiếp cho quý vị trong quá trình tuyển dụng;

- gián tiếp với các bên thứ ba để xác minh văn bằng và tài liệu tham khảo của quý vị, với thỏa thuận của quý vị.

Dữ liệu sau được thu thập: tên, họ, địa chỉ email, số điện thoại, kinh nghiệm nghề nghiệp và tất cả thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi khi nộp hồ sơ ứng tuyển và/hoặc sơ yếu lý lịch và/hoặc phỏng vấn: ảnh, kỹ năng, trình độ học vấn, ngôn ngữ nói, kỳ vọng về mức lương, địa chỉ nhà, sở thích, hoàn cảnh gia đình, v.v.

Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về người tham khảo, quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng người tham khảo đó nhận thức được điều này và đã đồng ý cho quý vị.

Dữ liệu này chỉ được thu thập và lưu trữ trong bối cảnh quản lý hồ sơ ứng tuyển của quý vị, dựa trên lợi ích hợp pháp của tập đoàn Onduline và/hoặc sự đồng ý của quý vị và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, cụ thể là thương mại.

Chúng được lưu giữ:

- trong trường hợp ứng tuyển thành công: Dữ liệu liên quan đến nhân viên được lưu giữ trong thời gian người đó còn làm cho tập đoàn Onduline và sau khi người đó nghỉ việc trong khoảng thời gian lưu giữ hợp pháp hiện hành.

- trong trường hợp ứng tuyển bị từ chối: hai năm, trừ khi quý vị phản đối.

Dữ liệu cá nhân của quý vị trong mọi trường hợp sẽ bị hủy theo yêu cầu của quý vị (xem phần về chi tiết liên hệ của DPO), trong khoảng thời gian tối đa là 1 tháng kể từ khi quý vị yêu cầu.

Dữ liệu này chỉ được xử lý bởi nhân viên phụ trách tuyển dụng trong tập đoàn Onduline và ngẫu nhiên, vì lý do kỹ thuật và hậu cần, bởi các nhà thầu phụ của tập đoàn Onduline.

8. Bảo mật dữ liệu của quý vị

Tập đoàn Onduline đặc biệt cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Các hoạt động này được thực hiện một cách an toàn.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, vật lý và tổ chức cần thiết để ngăn chặn, trong chừng mực có thể, bất kỳ sự thay đổi, mất mát hoặc truy cập trái phép nào vào dữ liệu cá nhân của quý vị.

9. Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại Liên minh Châu Âu trong các cơ sở dữ liệu hoặc tệp của tập đoàn Onduline hoặc trong các cơ sở dữ liệu hoặc tệp của các nhà cung cấp dịch vụ mà Tập đoàn có mối quan hệ hợp đồng riêng.

10. Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 2016/679, quý vị có các quyền sau:

• quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị;

• quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị nếu chúng không chính xác hoặc không đầy đủ;

• quyền hạn chế theo các điều kiện nêu tại Điều 18 của GDPR;

• quyền phản đối có căn cứ chính đáng;

• quyền đối với tính di động của dữ liệu của quý vị;

• để xử lý dựa trên sự đồng ý, rút lại sự đồng ý của quý vị bất kỳ lúc nào;

• quyền xóa dữ liệu cá nhân của quý vị nếu:

- quý vị rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý theo sự đồng ý;

- quý vị phản đối một cách hợp lệ việc xử lý;

- nó đã được xử lý bất hợp pháp;

- luật yêu cầu phải làm.

Theo Điều 40-1 của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Pháp [được điều chỉnh theo luật pháp địa phương], quý vị cũng có thể đưa ra các hướng dẫn liên quan đến việc bảo tồn, xóa và giao tiếp dữ liệu cá nhân của quý vị sau khi quý vị qua đời.

11. Khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại, quý vị có thể liên hệ với DPO của chúng tôi tại [email protected] hoặc bằng đường bưu điện:

DPO

Tập đoàn Onduline

24 Quai Gallieni,

92150 Suresnes

Quý vị cũng có quyền khiếu nại với CNIL theo Quy định Châu Âu (www.cnil.fr).

PHẦN III - DỮ LIỆU ĐĂNG NHẬP, TRÌNH THEO DÕI VÀ COOKIE

Cookie là gì? Trình theo dõi là gì

Cookie, còn được gọi là "chỉ báo kết nối", thuộc họ "trình theo dõi". Nó là một tệp văn bản được lưu trữ trong một không gian dành riêng trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi quý vị truy cập một trang web.

Cookie cho phép, trong thời gian hiệu lực của nó, nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động quý vị đang sử dụng mỗi khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi. Nó không nhận dạng cá nhân quý vị mà chỉ nhận dạng trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị.

Ngày nay, có nhiều loại trình theo dõi khác. Pixel vô hình, còn được gọi là GIF trong suốt hoặc thẻ hành động. Đây là một đoạn mã xuất hiện dưới dạng một hình ảnh nhỏ trên trang web. Nó có thể được sử dụng để nhận dạng ngày và giờ một trang được xem và thu thập thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP hoặc cấu hình của máy.

Cookie, trình theo dõi và thông tin được thu thập bằng các phương tiện này được lưu giữ tối đa là 13 tháng.

Một số cookie và trình theo dõi chuyển dữ liệu đến các công ty GOOGLE và FACEBOOK được thành lập tại Hoa Kỳ. Các công ty này đã tuân thủ Bảo vệ quyền riêng tư, một cơ chế tự chứng nhận dành cho các công ty được thành lập ở Hoa Kỳ, hiện không còn được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân do một tổ chức Châu Âu chuyển giao cho các công ty được thành lập tại Hoa Kỳ.

Quý vị có thể thực hiện các quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân của mình theo cách tương tự như được nêu trong phần II của Chính sách này.

Để tuân thủ nghĩa vụ minh bạch do RGPD áp đặt, chúng tôi nêu chi tiết bên dưới các trình theo dõi khác nhau mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình.

Cookie kỹ thuật của chúng tôi

Những cookie này rất cần thiết cho việc truy cập, tư vấn và sử dụng thông tin và dịch vụ của trang web. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của quý vị, để cho biết quý vị truy cập vào một trang cụ thể trên trang web của chúng tôi, để cải thiện sự thoải mái khi duyệt web của quý vị (điều chỉnh độ phân giải hiển thị, giữ lại ngôn ngữ được sử dụng, ghi nhớ mật khẩu và thông tin liên quan đến biểu mẫu trực tuyến, v.v.), để thực hiện các biện pháp bảo mật và duy trì các lựa chọn của quý vị liên quan đến cookie và trình theo dõi.

Không thể vô hiệu hóa hoặc thiết lập các cookie kỹ thuật này, nếu không quý vị sẽ không thể truy cập trang web, thông tin và dịch vụ của trang web.

Quý vị có thể cài đặt trình duyệt chặn cài đặt các cookie này trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình, nhưng một số tính năng và dịch vụ của trang web sẽ không hoạt động bình thường.

Các cookie kỹ thuật này như sau:

"Google Font API"

Khoảng thời gian lưu giữ: XX tháng

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của tập đoàn Onduline để vận hành trang web của mình

Mục đích: Cookie này cho phép chúng tôi lưu trữ các tùy chọn của quý vị liên quan đến các Cookie khác (loại chấp thuận và các Cookie và trình theo dõi khác nhau được sử dụng trên nền tảng của chúng tôi). Nó không mang tính cá nhân và được sử dụng cho hoạt động bình thường của trang web.

"lang"

Khoảng thời gian lưu giữ: phiên

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của tập đoàn Onduline để vận hành trang web của mình

Mục đích: Cookie này cho phép chúng tôi giữ lại ngôn ngữ được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Nó không mang tính cá nhân và được sử dụng cho hoạt động bình thường của trang web.

"https://vn.onduline.com"Recaptcha"

Khoảng thời gian lưu giữ: sau 1 năm

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của tập đoàn Onduline để vận hành trang web của mình

Mục đích: Cookie này cho phép chúng tôi tránh bot hoặc các phần mềm spam và bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công của bot.

 

Cookie thống kê và đo lường đối tượng của chúng tôi

Các cookie đo lường khán giả thiết lập thống kê về số lượt truy cập vào trang web và việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie đo lường giả thiết lập hệ thống thống kê về số lượt truy cập vào trang web và việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các số liệu thống kê này giúp chúng tôi có thể cải thiện sự quan tâm và tính công thái học đối với các dịch vụ của mình.

Quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối việc gửi các Cookie này qua bảng điều khiển "Quản lý Cookie và Trình theo dõi".

Việc từ chối gửi các Cookie này sẽ ngăn chúng tôi thiết lập các thống kê ẩn danh.

"Pinterest Conversion Tag" 

Tên miền: https://vn.onduline.com 

Khoảng thời gian lưu giữ: 13 tháng  

Cơ sở pháp lý: đồng ý 

Mục đích: Để thu thập dữ liệu duyệt web của quý vị để truyền dữ liệu đó tới GOOGLE ANALYTICS và cho phép GROUPE ONDULINE hiểu rõ hơn về việc sử dụng trang web. 

 

"Google Analytics" 

Tên miền: https://vn.onduline.com  

Khoảng thời gian lưu giữ: 1 ngày 

Cơ sở pháp lý: đồng ý 

Mục đích: Để thu thập dữ liệu duyệt web của quý vị để truyền dữ liệu đó tới GOOGLE ANALYTICS. 

 

"Google Tag Manager" 

Tên miền: https://vn.onduline.com  

Khoảng thời gian lưu giữ: 1 ngày 

Cơ sở pháp lý: đồng ý  

Mục đích: Để thu thập dữ liệu duyệt web của quý vị để truyền dữ liệu đó tới GOOGLE ANALYTICS để được điều chỉnh và hoàn thiện. 

Cookie của YouTube (GOOGLE)

Các cookie này được GOOGLE gửi khi quý vị muốn phát các video được nhúng trong các trang web của chúng tôi. Quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối việc gửi các cookie này qua bảng điều khiển "Quản lý cookie và trình theo dõi". Nếu quý vị từ chối chấp nhận những cookie này, quý vị sẽ không thể phát video.

Khi quý vị chấp nhận ký gửi các Cookie này, GOOGLE sẽ thu thập và xử lý một số dữ liệu cá nhân của quý vị. Để biết thêm thông tin về quá trình xử lý này, vui lòng xem Chính sách bảo mật của họ:

https://policies.google.com/privacy

 

Credit:

Thiết kế, thiết kế đồ họa, phát triển bởi Vanksen/Tuesday