Có thể lợp tấm Onduline trên cấu trúc mái bằng không?

Không. Độ dốc tối thiểu cho mái Onduline là 5°. Từ 5° - 10°, tấm lợp của chúng tôi có thể được lắp đặt trên kết cấu ván sàn, chẳng hạn như Smartboard hay OSB. Trong khoảng 10° - 15°, Onduline có thể được lắp đặt trên xà gồ khoảng cách 450 mm tính từ tâm. Nếu độ dốc trên 15° thì khoảng cách xà gồ có thể là 610 mm tính từ tâm.