Định nghĩa một mái nhà cơ bản là gì?

Định nghĩa mái nhà đề cập đến tất cả các yếu tố bao phủ bên trên tòa nhà:

  • Vật liệu lợp mái (ngói, tôn kim loại, ván lợp, tấm lợp bitum,...)
  • Hệ khung đỡ (bằng gỗ hoặc kim loại, được làm từ xà gồ, hệ vì kèo và ván sàn,..)

Một mái nhà cách nhiệt sẽ bao gồm:

  1. Lớp cách nhiệt
  2. Lớp lót chống thấm
  3. Rào cản hơi
  4. Khoảng cách thông gió
  5. Tấm lợp
  6. Xà gồ
  7. Vì kèo